projektui.png
2024-05-06

Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti projekto „STEAM ekosistemos sukūrimas / plėtojimas – jaunųjų tyrėjų galimybių plėtra“

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kviečia teikti paraiškas dalyvauti projekto „STEAM ekosistemos sukūrimas / plėtojimas – jaunųjų tyrėjų galimybių plėtra“

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kviečia teikti paraiškas dalyvauti projekto „STEAM ekosistemos sukūrimas / plėtojimas – jaunųjų tyrėjų galimybių plėtra“ Nr. 10-066-P (toliau – Projektas) partnerių atrankos konkurse.


Projekto partnerių atrankos tikslas – siekiant Projekto įgyvendinimo tikslų atrinkti tinkamiausius Projekto partnerius, įgyvendinsiančius pasiūlytus savo veiklos/-ų planus, orientuotus į STEAM ugdymo ekosistemos plėtrą, mokinių ir mokytojų kompetencijas, inovatyvių metodų taikymą, įveiklintus STEAM ugdymo atviros prieigos centrus, sustiprintą STEAM mokyklų tinklo bei įgalintų STEAM ambasadorių (inovatyvių mokytojų) tinklaveiką.

projektui.png


steam-es-3-1024x95.jpg.webp


Partneriais gali būti:

Viešasis juridinis asmuo, asociacija, švietimo įstaiga ar švietimo teikėjas (fizinis asmuo, registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre, pvz. laisvasis mokytojas).


Paraiškų teikimo terminas:

Paraiškos teikiamos iki 2024 m. gegužės 20 d. 17.00 val. Lietuvos neformaliojo švietimo agentūrai, el. paštu info@linesa.lt, el. laiško antraštėje nurodant „Projekto „STEAM ekosistemos sukūrimas / plėtojimas – jaunųjų tyrėjų galimybių plėtra“ partnerių atrankos konkursui“.


Paraiška turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu pareiškėjo ar pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu.


Aktualūs dokumentai:

Projekto „STEAM ekosistemos sukūrimas / plėtojimas – jaunųjų tyrėjų galimybių plėtra“ Nr. 10-066-P partnerių atrankos tvarkos aprašas

Projekto kvietimas https://www.esinvesticijos.lt/kvietimai/steam-ekosistemos-sukurimas-pletojimas-jaunuju-tyreju-galimybiu-pletraPapildomą informaciją teikia:


Gitana Viganauskienė, Direktoriaus pavaduotoja, el. p.: gitana.viganauskiene@linesa.lt, tel. +370 601 55614.


Ieva Šablevičiūtė-Visockienė, STEAM ugdymo skyriaus vedėja, el. p. ieva.sableviciute-visockiene@linesa.lt, tel. +370 679 75797.

Taip pat skaitykite

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį