Tauragė region museum "Santaka"
Tauragė region museum "Santaka"
Tauragė region museum "Santaka"

Tauragės krašto muziejus „Santaka“

Muziejai
Nėra įvertinimo
Tauragės pilis, Dariaus ir Girėno g. 5, 72215 Tauragė, Lithuania

Tarpukario Tauragėje mažesni muziejai buvo įkurti mokymo įstaigose: Mokytojų seminarijoje ir Aukštesniojoje komercijos mokykloje.

Apie

Tarpukario Tauragėje mažesni muziejai buvo įkurti mokymo įstaigose: Mokytojų seminarijoje ir Aukštesniojoje komercijos mokykloje. Pokario metais mokytojai ir kultūros darbuotojai toliau rinko istorinę ir kraštotyrinę medžiagą, tautosaką, skatino mokinius pažinti tėvynę. Nuo 1984 m. dviejuose Tauragės pilies bokštuose veikė miesto pramonę ir sovietinius karius šlovinančios ekspozicijos. „Santakos“ muziejus veikia nuo 1990 m. rugsėjo 1 d. Tuo metu muziejininkai tarėsi su mokyklų ir organizacijų vadovais dėl muziejėlių fondų perdavimo. Gauti eksponatai sudarė rinkinių pradžią. Dabar muziejaus kolekcijoje yra daugiau nei 20 000 eksponatų.

Šiuo metu Tauragės krašto muziejų „Santaka“ sudaro archeologijos, istorijos, etnografijos, gamtos ekspozicijos, fotogalerija, pilies menės, naujovių kupinas „Amžių bokštas“, Antano Bagdono tautodailės darbų ekspozicija, edukacijų salėje taip pat pristatomos parodos. Skaudvilės krašto muziejus, Alfonso Čepausko dailės galerija, Tremties ir rezistencijos muziejus, Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centras yra muziejaus padaliniai.