Lauksargių-2-1200x1422.jpg

Lauksargių evangelikų Liuteronų bažnyčia

Architektūra
Nėra įvertinimo
Parko g. 6, 73204 Lauksargiai, Lithuania

Lauksargių bažnyčios pastato, kaip ir pačios parapijos, likimas sudė­tingas.

Per Pirmąjį pasaulinį karą rusai, verždamiesi į Klaipėdos kraštą, nedelsdami patrankos šūviais nugriovė jo bokštą. Įsiveržę į miestelį, šokosi niokoti altorių, vargonus, kitą inventorių. Bažnyčia buvo taip nu­siau­bta, kad galutinai atstatyti ją pajėgta tik 1924 m. Užtat Antrasis pasaulinis karas jos pagailėjo – pastatas liko sveikutėlis. Tačiau bend­ruomenė kantoriaus Pėterio Knispelio pastangomis atgimė tik 1947 m. Be jo, pamaldas čia laikė Tauragės parapijos kunigas J. Kalvanas, kiti dvasininkai.