Antšunijos-žydų-genocido-vieta-1.jpg

Antšunijos žydų genocido vieta

Istoriniai paminklai
Nėra įvertinimo
164, Antšunijai, Tauragės r. sav., Lithuania

1941 metais rugsėjo 6 dieną apskrities policijos viršininkas Vladimiras Mylimas išleido žydų izoliavimo ir pilietinių teisių netekties nurodymus. Rugsėjo 12 d. vokiečiai žiedu apsupo mišką, Tauragės – Šilalės plentą ir tiltą per Šunijos upelį. Nuo ryto iki pietų mašinomis žmones vežė į Antšunijos kaimo miško pakraštį – čia moterys, vaikai buvo sušaudyti ir užkasti dviejose duobėse. Kruviname genocide dalyvavo ir vietiniai fašistų pagalbininkai. Antšunijos kaime sušaudyta apie 3000 žydų.